Rubí, contra la pròrroga de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7