Rubí demanarà a la Policia Nacional més personal per expedir els DNI