Rubí Forma ofereix més de 6.000 hores de formació per afavorir la inserció laboral en àrees prioritàries