Rubí i 8 ciutats més es constitueixen en entitat per defensar els interessos de la segona corona metropolitana