Rubí lliura els sis primers certificats de primera acollida