Rubí participa en una trobada estatal de ciutats intel·ligents i sostenibles