Rubí pateix la taxa d’atur més elevada de les grans ciutats del Vallès Occidental