El Consell General de la Taula de la Competitivitat Industrial valora la feina feta