Rubí per la Pau alerta que hi ha gent que paga pel padró