Rubí promou la Formació Professional Dual amb xerrades als instituts