Rubí registra la dada més baixa de naixements dels últims 25 anys