Rubí tanca el 2021 amb una pèrdua de població del 0,05%