Rubí registra més delictes, pero continua per sota de la mitjana catalana