Rubí registra un increment dels robatoris amb violència i intimidació durant el 2019