Rubí Sense Abocadors denuncia irregularitats en el registre d’entrada de camions a Can Carreras