Rubí sense abocadors preveu una manifestació històrica