Rubí tindrà un centre d’acollida de curta estada d’animals per a les mascotes recollides al carrer