Rubí tindrà un Pla local per a la inclusió social per lluitar contra la pobresa