Rubí tindrà un Pla local per a la inclusió social per lluitar contra la pobresa

Imagen noticia
L’Ajuntament engega un sistema de vals de descompte per promoure el consum al comerç local
19 de noviembre de 2020
Imagen noticia
Campanyes solidàries d’entitats rubinenques de cara al Nadal
23 de noviembre de 2020

Rubí tindrà un Pla local per a la inclusió social per lluitar contra la pobresa

Imagen noticia

L’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Rubí ha iniciat el procés d’elaboració d’un Pla local per a la inclusió social per tal de donar resposta de forma efectiva a les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. El Pla local per a la inclusió social serà un document estratègic amb un disseny basat en la proximitat, la integralitat i el benestar social i per això comptarà amb la participació dels agents i actors implicats en tots els àmbits relacionats amb l’atenció a les persones.

La seva elaboració ja s’ha iniciat amb una primera fase de diagnosi quantitativa i qualitativa que inclou la recollida i anàlisi de dades amb la finalitat de configurar un mapa de la vulnerabilitat de Rubí. El pla també contempla un procés participatiu que es vertebrarà a partir de diverses trobades de la Taula d’Inclusió Social, la creació de grups de discussió per aprofundir en les diferents temàtiques recollides a la diagnosi social i la realització d’entrevistes en profunditat a una selecció d’agents clau. Un cop finalitzi aquesta fase, es procedirà a l’elaboració de la proposta marc de pla, en què s’establiran reptes i línies a seguir. El document se sotmetrà a l’opinió dels grups de discussió i dels agents clau del territori i, amb les seves propostes, es redactarà el document final, que haurà de ser validat pel Ple de l’Ajuntament.

«Amb aquesta planificació busquem revertir aquests processos, que són multifactorials i molt complexos, i també establir un marc integral basat en un model de ciutat inclusiva», ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez. Per la seva banda, la regidora d’Igualtat i Drets Socials, Yolanda Ferrera ha subratllat que «el document esdevindrà un instrument valuós per orientar les polítiques socials en els propers anys, tant en la vessant de lluita contra la pobresa i promoció de la inclusió social, com per debilitar els factors generadors d’exclusió social».