S’enderroca el voladís de l’església d’El Pinar davant el risc de caiguda