Sessió informativa a les entitats sobre la normativa d’activitats d’educació en el lleure