Sorea presenta el Bioservei de Clavegueram, un sistema innovador per a una gestió més sostenible de la xarxa de clavegueram