T de Teatre oferirà una funció solidària amb la Plataforma AlanMón