Talls al carrer Justícia amb motiu de les obres de l’illa de vianants