Torre Bassas s’omple d’activitats per commemorar el 20è aniversari