Trobada entre el regidor d’Educació i les associacions de famílies d’alumnes