Un 40% de les pimes catalanes registren un augment de les vendes