Un grup belga compra Ipagsa i acomiadarà uns 60 treballadors