Un terç de la població activa de la comarca està a l’atur o en situació d’ERTO