Un terç de la població activa de la comarca està a l’atur o en situació d’ERTO

Imagen noticia
El Mercadal tornarà a obrir aquest dissabte amb restriccions
10 de junio de 2020
Imagen noticia
Aliances i recursos per garantir el dret a l’habitatge
12 de junio de 2020

Un terç de la població activa de la comarca està a l’atur o en situació d’ERTO

Imagen noticia

Un total de 154.363 persones estan a l’atur o en situació d’ERTO al Vallès Occidental, el 34% de la població activa, que seria de 451.812 persones al mes de maig. Això vol dir que una de cada tres persones en situació de treballar està actualment afectada per un procés d’ERTO o està sense feina. Així es desprèn dels informes que elabora l’Observatori del Consell Comarcal.

Segons les darreres dades analitzades per l’Observatori comarcal, a data de 3 de juny, al Vallès Occidental, s’han presentat un total de 10.519 expedients que afecten 92.827 persones, el 12,8% del total de Catalunya. Al maig, l’atur registrat al Vallès Occidental s’ha incrementat un 4% (2.388 persones més que a l’abril) fins a arribar a les 61.536 persones desocupades.

Els ERTO per força major concentren el 90,5% dels expedients (9.519) i el 75,9% de les persones afectades (70.497). La comarca segueix la tendència observada a Catalunya, amb una moderació del ritme de creixement del nombre d’ERTO per força major i un notable increment relatiu dels iniciats per altres causes. El 29,3% de la població assalariada de la comarca estaria afectada per un ERTO, proporció inferior a la registrada per altres territoris de l’entorn i superior a la del conjunt de Catalunya (26,9%).

Sis municipis concentren els ERTO
Sis municipis concentren dos terços del total de llocs de treball afectats; Terrassa (19,3%), Sabadell (16,3%), Sant Cugat (10,5%), Barberà (8,8%), Rubí (7,6%) i Cerdanyola (5,9%). En relació amb el teixit productiu dels municipis, destaca l’elevada incidència dels ERTO a Sentmenat, Castellbisbal, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Ripollet. Respecte al maig, el nombre de persones afectades ha augmentat en un 3,2% (2.902 persones més). Entre els municipis amb més població assalariada, destaca l’increment relatiu de persones afectades a Rubí, Sentmenat, Montcada i Reixac, Castellbisbal, Vacarisses i Sabadell, tots amb xifres per sobre de la mitjana comarcal.

Sectorialment, la secció amb més persones afectades és la indústria manufacturera (28,9%), seguida del comerç (17,8%), l’hostaleria (12,2%), la construcció (6,3%) i les activitats professionals (5%). Aquestes cinc branques concentren el 70% del total de llocs de treball afectats.