Una esquerda que filtra 4.000 litres diaris obliga a tancar la piscina d’estiu de Can Rosés a l’agost