Una família de músics gitanos de Rubí vol publicar un disc de rumba en català