Una grua enfonsa part del sostre del gimnàs Duet Sports