Una trentena de passos de vianants lluiran lemes cívics triats per infants i adolescents