Uns 180 rubinencs participen a accions formatives de l’Escola d’Emprenedoria