Violència física, psicològica i sexual i matrimonis forçats, entre els casos que ha atès el Servei de la Dona