Voluntat de diàleg i consens: el compromís dels grups municipals pel nou mandat