VR condiciona el suport al pressupost a més inversions “reals” i més ajuts a l’IBI