VR demanarà al Ple la gratuïtat del peatge de Les Fonts