VR planteja impulsar “un projecte ambiciós” en polítiques d’habitatge