A mi no m’és igual i a les persones que arriben, tampoc