Activat el nivell 3 del Pla Alfa per l’elevat risc d’incendis forestals