1,7 milions d’euros per millorar l’estat de les calçades a tota la ciutat

Activat el nivell 3 del Pla Alfa per l’elevat risc d’incendis forestals
13 de julio de 2021
Manuel Álvarez publica ‘La revolución de los menos’
13 de julio de 2021

1,7 milions d’euros per millorar l’estat de les calçades a tota la ciutat

La primera intervenció s’ha realitzat a l’aparcament del Rubí Forma, on s’han reparat les parts més deteriorades. / Ajuntament

L’Ajuntament ha contractat un servei de manteniment i reparació de paviments de calçades malmeses, que inclou treballs tant al nucli urbà, com a les urbanitzacions i als polígons industrials. L’empresa que ha guanyat la licitació ha estat PABASA EUROASFALT S.A., que executarà les diferents tasques durant un període de dos anys ─prorrogable dos anys més─ per un import d’1.700.000 euros.


L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment, conservació i reparació del paviment de les calçades en situació de deteriorament sobrevingut per causes diverses que puguin comprometre la seguretat viària.

El contracte inclou tant les actuacions de reparació puntuals per garantir les condicions mínimes de seguretat per al trànsit de vehicles i la comoditat en la circulació, com les actuacions de manteniment preventiu de reposició de capes dels paviments per augmentar la vida útil d’aquests.


“Aquest nou contracte, que és la culminació d’una feina de molt de temps, suposa fer el salt qualitatiu més important pel que fa al manteniment de l’espai públic”, ha assegurat l’alcaldessa, Ana M. Martínez. La màxima representant municipal ha explicat que “les tasques abastaran tota la ciutat, ja que a la licitació s’han contemplat tres lots: nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials”.

La primera intervenció s’ha realitzat a l’aparcament del Rubí Forma, on s’han reparat les parts més deteriorades. / Ajuntament

Planificació dels asfaltatges
Segons el consistori, a l’hora de determinar les diferents actuacions, es tindran en compte tres variables.


D’una banda, el grau d’intensitat de la intervenció. Així, es poden planejar actuacions superficials, actuant només en la primera capa del paviment. Però també pot ser necessari executar actuacions sobre zones puntuals del paviment que requereixin demolir o fressar les capes deteriorades i després reposar totes les capes de la secció del paviment afectat.

Una altra de les variables que caldrà tenir en compte és el tipus de carrer on s’ha d’actuar. Els carrers del municipi de Rubí es diferencien en dues tipologies diferents: carrers associats a l’àmbit industrial i carrers associats a l’àmbit urbà i, dins d’aquesta segona categoria, es diferencien dues subcategories més, en funció dels diferents nivells de trànsit. Cada una d’aquestes tipologies fixa a priori un gruix de ferm determinat, que serà d’aplicació en cada una de les actuacions a executar.


Per últim, també caldrà determinar els materials que caldrà utilitzar en cada cas.
La primera actuació s’ha executat a l’aparcament del Rubí Forma, on s’han reparat aquelles parts del paviment que estaven més deteriorades. Setmanalment, s’aniran programant altres actuacions.