Actuacions per millorar la il·luminació de diversos accessos a Sant Muç