Adjudicat el nou contracte del servei de bus urbà per 50 milions d’euros