Ajuntament i comunitat educativa treballaran plegats per redefinir la planificació escolar