Aprovat el conveni entre l’ACA i l’Ajuntament de Terrassa per redactar el projecte de millora de la riera de les Arenes