Aprovat el Pla de Mobilitat del Vallès, que contempla l’estació de la Llana i un carril bici fins a Terrassa