Avís preventiu de contaminació a Rubí per la intrusió de pols africana