Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per l’elevat nivell de partícules