La Biblioteca exposa una escultura d’edRa dedicada a les persones discapacitades