Bonificacions a la taxa d’escombraries per a les famílies monoparentals

Imagen noticia
El primer Foraestocs de Rubí atreu un nombrós públic a l’illa de vianants
18 de marzo de 2013
Imagen noticia
Convocatòria per Rubí camina cap a una candidatura popular a les municipals
20 de marzo de 2013

Bonificacions a la taxa d’escombraries per a les famílies monoparentals

L’Ajuntament ha obert el termini per tal que les famílies monoparentals presentin la reducció per a la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a l’any 2014. Aquest ajut és una de les novetats de les ordenances fiscals, aprovades el passat mes de desembre, respecte a anys anteriors, per tal d’equiparar les condicions per a aquestes famílies amb els ajuts que reben les famílies nombroses.

Les famílies monoparentals que vulguin demanar aquesta bonificació tenen temps per presentar la documentació fins el 24 d’abril. Els requisits són que siguin residents de forma permanent a l’habitatge pel qual demanen l’ajut i disposar el títol de família monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Segons la normativa aplicable, s’entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. En aquest cas, podran obtenir una bonificació del 20% en la quota de la taxa. Per acreditar que l’immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família, s’haurà de presentar un certificat d’empadronament de tots els membres de la família que viuen a l’habitatge. La soŀlicitud s’ha de presentar a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, situada al carrer Pau Claris, 38-40 de Rubí, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i dimarts i dijous de 16 a 18.30 hores.